wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin2

Regulamin

Kwiaciarnia internetowa z pocztą kwiatową realizuje dostawę przesyłek kwiatowych lokalnie do 30 km. od granic Krosna.
Dowóz poza 30 km od granic Krosna należy uzgodnić telefonicznie.
Właścicielem sklepu internetowego Modny Bukiet jest Dorota Kustroń prowadząca kwiaciarnię o nazwie kwiaciarnia i dekoratornia ślubna Modny Bukiet przy
ul. Wieniawskiego 4, 38-400 Krosno
NIP 684 106 24 22
REGON 180 217 642

NR KONTA 44 1240 2311 1111 0010 7685 0502
Tel kontaktowy +48 570 856 637

„Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”


Ogólne warunki zamówienia:

 1. Zamówienia dokonane przez Internet są wiążące. Zamówienia dokonywane telefonicznie bądź e-mailowo są także wiążące.
 2. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem ponieważ złożenie zamówienia jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 3. Poczta kwiatowa realizuje tylko zamówienia , które są prawidłowo wypełnione i opłacone.
 4. Bardzo ważne jest podanie w wypełnianym formularzu na stronie internetowej poprawnego adresu przesyłki a także numeru telefonu zamawiającego i ew. jego adresu e-maila celem kontaktu z klientem w razie zaistnienia konieczności .
 5. Płatności internetowe realizowane są za pośrednictwem Dotpay . Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 6. Potwierdzenie realizacji zamówienia wysyłane jest na podany przez Nadawcę adres e-maila bądź przez informację telefoniczną na podany nr telefonu w razie życzenia zamawiającego.
 7. Jeżeli w wyznaczonym przez Nadawcę czasie doręczenia przesyłki kwiatowej, Odbiorca nie będzie obecny pod wskazanym w zamówieniu adresem , nasz kurier pozostawi wiadomość, w której podana będzie informacja o przesyłce , oraz adresie kwiaciarni realizującej zamówienie. Adresat będzie mógł odebrać przesyłkę. W przypadku , gdy Nadawca przesyłki będzie chciał bukiet przesłać ponownie musi powtórnie opłacić koszt dowozu i przesłać ponowne potwierdzenie .
 8. Zastrzegamy sobie odrzucenie zamówienia jeżeli będzie ono miało charakter obraźliwy bądź naruszający dobro osobiste osób trzecich.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie , bądź opóźnienia w dostawie przesyłki wynikające z błędnie podanych adresów przez zamawiającego.
 10. W związku z sezonowym występowaniem kwiatów zastrzegamy sobie zastąpienie braku danego kwiatka innym w podobnej kolorystyce bądź cenie. W związku z tym prezentowane na zdjęciach bukiety mogą niekiedy lekko różnić się od zamieszczonych na stronie.
 11. Zamówienia specjalne typu ślub bądź komunie należy składać co najmniej tydzień wcześniej.
 12. Dostawy zamówień w takie dni jak Walentynki lub Dzień Matki mogą być opóźnione ze względu na dużą ilość zamówień.
 13. Zamówienia można składać także osobiście w kwiaciarni Modny Bukiet przy ul. Wieniawskiego 4 płacąc gotówką lub kartą.
 14. Zamówienia można składać również telefonicznie pod nr +48 570 856 637 , opłacając przelewem i przesyłając potwierdzenie dokonania przelewu na adres e-mailowy kwiaciarni.
 15. Doręczenie kwiatów odbywa się w godz. Od 9.00 - 17.00 od poniedziałku do piątku. Soboty od 9.00 - 15.00. Niedziele 10.00 - 14.00

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przesyłki kwiatowej należy składać osobiście w lokalu kwiaciarni Modny Bukiet przy ul. Wieniawskiego 4 w Krośnie, bądź e-mailowo na adres kwiaciarni: sklep@kwiaciarniakrosno.pl
 2. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów należy zgłosić w ciągu 24 godzin od daty dostawy przesyłki w oparciu o dokumentację zdjęciową.
 3. Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia w terminie 3 dni od jego złożenia. Wyjątek stanowi zamówienie w trakcie jego realizacji , bądź już zrealizowane.
 4. W przypadku rezygnacji z zamówienia , jeżeli nastąpiła jego opłata, zostaną zwrócone pieniądze pomniejszone o koszty opłaty za przelew / przekaz pocztowy.
 5. Roszczenia z tytułu reklamacji zakupionego towaru nie mogą przekraczać jego całkowitej wartości.
 6. W przypadku, gdy kwiaciarnia nie jest w stanie zrealizować zamówienia , zwróci klientowi pełną wartość zamówienia.

 

Ochrona prywatności

            Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

            Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Kwiaciarnia I dekoratornia ślubna Dorota Kustroń  z siedzibą w Krośnie przy ul. Wieniawskiego 4 operator strony  internetowej sklepu dostępnej pod adresem www.kwiaciarniakrosno.pl.

Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

               Napisz do mnie czyli  inspektora danych osobowych na  adres e-mail: dorota.kustron@vp.pl ,

               adres pocztowy: Dorota Kustroń ul. Wieniawskiego 4, 38-400 Krosno.

Skąd mam Twoje dane?

        Otrzymałam je od Ciebie podczas zakładania – rejestracji  konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na mojej stronie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez mój sklep?

         Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w moim Sklepie;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży  w moim Sklepie;
 • obsługi reklamacji w moim Sklepie w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych

  i rachunkowych.

         Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją

  wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

  Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres zamieszkania, nr. telefonu, adres e-mail, hasło  (w przypadku założenia konta)
 • adres zamieszkania lub dostawy zakupu, nr. telefonu, adres e-mail,  (w przypadku zakupu) lub
 • adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).
 • Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z mojego sklepu.

  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

  Jakie masz uprawnienia wobec mojego Sklepu w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez sklep; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny
       Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor 
      Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 • Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz w sklepie oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 1 roku od dnia zakończenia wykonania umowy.
 • Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

  W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym sklep zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

  Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).   


Przejdź do strony głównej